REGULAMIN I ZALECENIA W TRAKCIE PANUJĄCYCH OBOSTRZEŃ

Przed wejściem do studia, prosimy o zakładanie maseczek. Zdjąć maskę można dopiero na sali przed rozpoczęciem zajęć.

 

  1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Harmonii Ciała Selfcare Studio.

2. Obsługa Szkoły stosuje się do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii.

 

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Harmonii Ciała Selfcare Studio zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie www.harmoniaciala.pl w zakładce FAQ > Regulamin w czasie pandemii oraz w recepcji.

 

4. Każda osoba wchodząca do studio Harmonia Ciała zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk, wypełnienia ankiety zdrowotnej oraz zmierzenia temperatury ciała przez pracownika recepcji.

 

5. Maksymalna ilość osób przebywających w pomieszczeniach Harmonii Ciała wynosi: 11 osób – zgodnie z Rozporządzeniem nie wliczając w ten limit osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19.

 

6. W Szkole mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Studia nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do Szkoły. Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące.

 

7. Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj. Osoby starsze lub przewlekle chore proszone są o poinformowanie pracownika recepcji, aby ten mógł wskazać zajęcia, na których jest mniejsze obłożenie.

 

8. Zaleca się zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy osobami ćwiczącymi na sali.

 

9. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym:

– dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Szkoły i po wyjściu z toalety,

– dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu.

 

10. Osoby niestosujące się do uwzględnionych  wymogów, mogą zostać wyproszone z zajęć.

 

11. Toalety działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi GIS. 

 

12. Harmonia Ciała zapewnia wszystkim Uczestnikom dostęp do niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania ze studia.

 

13. Przy biurku może znajdować się jedna osoba. Prosimy o zachowanie odległości między kolejnymi klientami.

 

14. Zalecamy używanie własnych mat. Jeśli klient nie posiada własnej maty, istnieje możliwość skorzystania z mat dostępnym w Studio – po ćwiczeniach należy je zdezynfekować dostępnymi środkami według instrukcji pracownika recepcji lub instruktora zajęć.

 

15. Zalecamy poruszanie się po szkole w skarpetkach, zdjęcie ich dopiero po wejściu na matę.

 

16. W porach, kiedy zajęcia się nie odbywają, w przestrzeń Studia wstawiany jest ozonator w celu dezynfekcji całej przestrzeni. Studio jest następnie dobrze wietrzone.

 

17. W miarę możliwości, prosimy o nieprzemieszczanie się po sali w trakcie zajęć.

 

18. Ze względu na ograniczenie kontaktu, prosimy o zachowanie dystansu w trakcie korzystania z szatni czy toalety, jeśli będzie kolejka, poczekajcie z zachowaniem odstępu.

 

19. Wszelkie zmiany w powyższym regulaminie, będą zamieszczane na stronie oraz naszym Facebooku. Regulamin obowiązuje do odwołania, tutaj też przypominamy, że regulamin Szkolny, dostępny na  stronie i recepcji nadal obowiązuje!

 

20. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.