Regulamin Studio Harmonii Ciała

REGULAMIN HARMONIA CIAŁA SELFCARE STUDIO

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze studio Harmonia Ciała prowadzonego przez AB Events & Nutrition Agnieszka Bojda na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Sportowa 16, 42-311 Żarki Letnisko, posiadającą numer NIP: 5771990204

ZAPISY NA ZAJĘCIA I KARNETY

 1. Świadczenie usług następuje w formie zawarcia umowy członkowskiej (kupna karnetu lub jednorazowego wejścia)  i opłacenia go.
 2. Zakup karnetu klient dokonuje przez stronę internetową: https://harmoniaciala-czestochowa.cms.efitness.com.pl/kup-karnet lub na miejscu w studio.
 3. Karnety są ważne przed 30 dni od pierwszego wejścia.
 4. Możesz “zamrozić” swój karnet np. jeśli masz kontuzję lub wyjeżdżasz na dłużej. Należy o tym poinformować osobę na recepcji lub zrobić to samodzielnie logując się na swoje konto.
 5. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy. Każdy zapisuje się poprzez stronę internetową: https://harmoniaciala-czestochowa.cms.efitness.com.pl/kalendarz-zajec
 6. Istnieje możliwość zapisania się na stałe na wybrane zajęcia lub „z góry” na kolejne wybrane zajęcia – w takim wypadku należy poinformować o tym osobę na recepcji, aby mogła zarezerwować miejsce na sali.
 7. Aby bezkosztowo wypisać się z treningu, należy tego dokonać na 4 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć.
 8. W przypadku nieobecności na zajęciach i niewypisaniu się z nich, system automatycznie pobiera jedno wejście z karnetu. 
 9. Wypisać z zajęć można się wyłącznie samodzielnie logując się na swoje konto.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

 1. Każda osoba przystępuje do zajęć na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwskazań do uczęszczania do studio, każdy gość powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza.
 2. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, należy niezwłocznie poinformować o tym instruktora/trenera.
 3. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie zdrowe osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie pod opieką opiekuna/rodzica.
 4. Studio wyposażone jest w sprzęt potrzebny do treningów. Każdy może z niego korzystać podczas trwania zajęć.
 5. Prosimy o utrzymanie w czystości sprzętu, jak i całego studio.
 6. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć.
 7. Klubowi przysługuje prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia ćwiczeń danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klubowiczów przez ogłoszenie na stronie internetowej Klubu.

SZATNIA

 1. Szafki są do dyspozycji Klubowiczów.
 2. Możesz zostawić swoje rzeczy w szafkach, nawet na stałe – daj nam tylko znać o tym, abyśmy mogli podpisać Twój pojemnik .
 3. Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym Klubowiczom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia
  lub zdrowia.