Regulamin Studio Harmonii Ciała

REGULAMIN KLUBU HARMONIA CIAŁA

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze studio Harmonia Ciała prowadzonego przez AB Events & Nutrition Agnieszka Bojda na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Sportowa 16, 42-311 Żarki Letnisko, posiadającą numer NIP: 5771990204

 

ZAPISY NA ZAJĘCIA I KARNETY

 1. Świadczenie usług następuje w formie zawarcia umowy członkowskiej (kupna karnetu lub jednorazowego wejścia)  i opłacenia go.
 2. Karnety są ważne przed 30 dni.
 3. Możesz “zamrozić” swój karnet np. jeśli masz kontuzję lub wyjeżdżasz na dłużej. Wystarczy tylko poinformować o tym osobę na recepcji.
 4. Na zajęcia można zapisać się poprzez stronę internetową, telefonicznie, e-mailowo lub poprzez social media Harmonii Ciała.
 5. Jeśli nie możesz przyjść na zajęcia to pamiętaj dać nam znam – ktoś może zapisać się na Twoje miejsce.

 

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

 1. Każda osoba przystępuje do zajęć na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwskazań do uczęszczania do studio, każdy gość powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza.
 2. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, należy niezwłocznie poinformować o tym instruktora/trenera.
 3. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie zdrowe osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie pod opieką opiekuna/rodzica.
 4. Studio wyposażone jest w sprzęt potrzebny do treningów. Każdy może z niego korzystać podczas trwania zajęć.
 5. Prosimy o utrzymanie w czystości sprzętu, jak i całego studio.
 6. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć.
 7. Klubowi przysługuje prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia ćwiczeń danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klubowiczów przez ogłoszenie na stronie internetowej Klubu.

 

SZATNIA

 1. Szafki są dyspozycji Klubowiczów.
 2. Możesz zostawić swoje rzeczy w szafkach, nawet na stałe – daj nam tylko znać o tym, abyśmy mogli podpisać Twój pojemnik .
 3. Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym Klubowiczom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia
  lub zdrowia.