zdjecia BODYART

BODYART®

BODYART® . Holistyczny i precyzyjny trening funkcjonalny, który umożliwia praktykę każdemu prowadząc go do wewnętrznej i zewnętrznej harmonii. Kluczowy w lekcji BODYART® jest oddech, łącząc to co widzialne i niewidzialne, ducha i materię. BODYART® oddziałuje na ciało i umysł. Pozwala skierować uwagę do wewnątrz i wejść w stan tzw. medytacji w ruchu. Uwalnia ciało od blokad, dając uczestnikom możliwość osiągnięcia efektów w zakresie fizykalnym, terapeutycznym i mentalnym. BODYART® opiera się na teorii współzależnych i przeciwstawnych sił Yin i Yang oraz na teorii 5-ciu żywiołów, prowadzonych w trakcie praktyki tak, aby umożliwić swobodny przepływ energii.

45 min.

dla średnio-
zaawansowanych i zaawansowanych